Model for budgettering og prognosticering

  • I en foranderlig verden er det alt sværere at prognosticere fremtidig indtjening og omkostninger
  • Budgetter og prognoser skal nemt kunne opdateres for hele tiden at holde dem aktuelle.

 

Opus Optimums løsning – en budgetmodel, som er i stand til at håndtere en foranderlig verden

  • Vi udvikler en model, som automatisk beregner budgetter og prognoser for den periode du vælger
  • Budget og prognose beregnes automatisk fra data fra dit ERP-system eller fra en database (dit valg)
  • Rapporterne viser din drift, din balance og din likviditet for den periode du har valgt
  • Budget og prognoser er lette at genberegne ved at kun at ændre få, styrende parametre

 

Fordele med vores løsning

  • Modellen gør det nemt at opdatere budgetter og prognoser hver gang en forudsætning ændres
  • Modellen genberegner alle budgetter og prognoser straks, hver gang du opdaterer en parameter
  • Modellen kan integrere andre dataset, som fx salgsprognoser og finansieringsplaner
  • Data fra ERP-systemet giver dig et bedre budgetgrundlag og meget mere korrekt budgetter og prognoser