Optimering af udgifter

 • Kender du udgiftsudviklingen i din branche helt ned i detaljen?
 • Er alle dine omkostninger fordelt til de rigtige aktiviteter, varer og tjenester?
 • Ønsker du at mindske dine udgiftsreserver?

 

Opus Optimums løsning – informationer og analyser, som gør at du kan spare på dine udgifter

 • Vi kortlægger dine udgifter og aktiviteter ved at analysere dine processer og bruge benchmarking med tilsvarende virksomheder
 • Baseret på den indsamlede kundskab udvikler vi en analysemodel som viser rullende 12 måneders udgifter
 • Alle dine udgifter håndteres af modellen og fordeles til de aktiviteter som driver omkostningerne
 • Du kan benchmarke dine udgifter mod konkurrenternes udgifter fordelt på geografi, lande og / eller brancher

 

Fordele med vores løsning

 • Ved at bruge benchmarking til at vurdere udgifterne kan du beregne dine udgifter meget mere præcist
 • I gennemsnit opnår vore kunder en 10 % omkostningsreduktion gennem mere rationelle antagelser om udgifterne, ved at fjerne unødvendige udgiftsreserver
 • Udgifterne fordeles til kostcentre og til varer og tjenester. Du får et meget mere korrekt billede af udgifterne for hver aktivitet, vare og tjeneste
 • Modellen beregner udgifternes indtægtselasticitet og viser hvornår en indkomststigninger forhøjer en udgift