Prisanalyser og prismodel

  • Kender du prisudviklingen i din branche helt ned i detaljen?
  • Ved du, hvor meget dine varer og tjenester koster kostpriser?

 

Opus Optimums løsning – informationer og analyser, som gør at du kan træffe de rette beslutninger om dine priser

  • Vi indsamler information om markedspriser via egne undersøgelser og adgang til proprietære databaser
  • Vi kortlægger dine udgifter og aktiviteter og beregnes hvor meget dine varer og tjenester koster
  • Baseret på den indsamlede kundskab udvikler vi en analysemodel som viser rullende 12 måneders omsætning og dækningsbidrag
  • Du kan benchmarke dine priser mod konkurrenternes priser fordelt på geografi, lande og / eller brancher

 

Fordele med vores løsning

  • Ved at bruge benchmarking til at vurdere markedspriserne kan du fastsætte din priser meget mere præcist
  • Udgifterne fordeles til kostcentre og til varer og tjenester. Du får et meget mere korrekt billede af hver vares og tjenestes bidrag til din nettoindtjening
  • Modellen viser priselasticiteten for dine varer og tjenester det mest optimale pris for dem