Tilgængelige data og undersøgelser

Vi kan levere data på en lang række områder:

  • Virksomheden og konkurrenter – Planlægningsstøtte, risikoanalyser, virksomhedsanalyser, konkurrentanalyser, leverandøranalyser m.v.
  • Investeringsobjekter – Lønsomhedsanalyser, finansielle modeller, kreditanalyser, sammenligningsanalyser m.v.
  • Brancheanalyser – Branchestruktur, forbrugs- og leverandørdynamik, udvikling og styrende faktorer, gældende regler, konkurrencen på markedet, markedstørrelse, benchmarking m.v
  • Nationale og internationale markeder – Økonomisk udvikling, inflationsstruktur, makroøkonomisk udvikling, social og økonomisk påvirkning m.v.
  • Markedsføringsanalyser – Markedspositionsundersøgelser, analyser af markedsføringens effektivitet, vurdering af distributionskanaler, undersøgelser om forbrugernes beslutningsprocesser m.v.
  • Se vores præsentation og eksempler på vores markedsdata her