Regnskab

Det kan gå grusomt galt uden regnskab

  • Ledelsen ved ikke om det går godt eller skidt hvis den ikke får perioderegnskaber og et årsregnskab
  • Virksomheden betaler for meget moms, hvis momsregnskabet er fejlagtigt

Opus Optimum vil opbygge regnskabet sådan, at I nemt kan udarbejde det fra bogføringen. Vi kan også udarbejde virksomhedens perioderegnskaber og årsregnskab, og du sparer penge ved at lade Opus Optimum udarbejde årsregnskabet og klargøre regnskabsmaterialet til revisor. Revisor laver færre opgaver for jer og det sparer penge på revisionshonoraret.

Vi gennemgår momsregnskabet for at sikre at det er korrekt udarbejdet og gennemgå rutinerne for momsrapporteringen for at sikre rettidighed, så virksomheden undgår efterbetalinger og gebyrer.