Budgetplanlægning og prognoser

En virksomhed uden budget og prognoser er som en bil uden GPS

  • Ledelsen træffer forkerte beslutninger uden et retvisende budget. Dette kan koste dyrt
  • I en alt mere foranderlig verden er det sværere og sværere at prognosticere fremtidig indtjening og omkostninger
  • Du skal nemt kunne justere budgetter og prognoser for hele tiden at holde dem aktuelle

Budgetplanlægning kræver en god budgetmodel, der giver et retvisende og realistisk billede af hvordan virksomheden udvikler sig fremover. Opus Optimums budgetmodel beregner budgetter og prognoser automatisk. Data til beregningerne hentes direkte fra ERP-systemet, og den forbedrede datakvalitet sikrer at alle beslutninger er baseret på virkeligheden.

Budgetmodellen viser, hvordan ledelsens beslutninger påvirker virksomheden indtjening og cash flow. Modellen kan udvikles til at vise hvordan ændrede forudsætninger påvirker selskabet og til at simulere effekten af udfaldet af hvert alternativ, som ledelsen kan have at vælge mellem når den skal tage en beslutning.