Processeffektiviseringer

Ineffektive procedurer og manglende kompetencer koster!

  • Administrationen bliver alt for dyr, og vigtige arbejdsopgaver bliver ikke udført, hvis arbejdsgangene ikke er effektive arbejdsgange og der mangler standardprocedurer og retningslinjer
  • Manglende kompetencer i administrationen kan forårsage fejl, give ledelsen ubehagelige overraskelser og medføre dyre ekstraomkostninger

Opus Optimum vil analysere de administrative processer, foreslå effektive løsninger og implementere disse.

Opus Optimum vil analysere behovet for at løfte medarbejdernes kompetencer i forhold til processer, rutiner og systemer, og kan også gennemføre nødvendig uddannelse i nye rutiner og værktøjer.

Du vil spare mange ressourcer ved at bruge vores værktøjer til at automatisk få rapporter og analyser.